Turtleskin Personal Protective EquipmentHome :: WarwickMills.com :: Contact Us :: WebStore

TurtleSkin Personal Protective Equipment

Meswerende Kleding
Polis Handskar
Säkerhet Handskar
SnakeArmor
WaterArmor
SpinSkins
Chem-Bio
Gummibåtar  

Högtrycksskydd

WaterArmor Kläder för Säkerhet

Water Jet Equipment

Avancerad Högtryckstvättaggregat Skydd

WaterArmor Protective Water Jet Equipment

 • Skydd upp till 2800 bar eller 40,000 psi TurtleSkin WaterArmor ger ett bättre skydd till UHP operatörer vid alla tryck och vid varierande flöde.
 • Ekonomisk design - En storlek passar alla Patenterad design ger möjligheten att förlänga eller korta lår panelerna på chapsen så att de passar operatören.
 • Dräktens design - Köp bara vad ni behöver TurtleSkin WaterArmor chaps, gaiters, övre torso, och arm skydd säljs separat så ni köper bara det ni behöver.
 • Utbytbara delar ger lång livslängd på skyddsutrustningen WaterArmor görs av många olika skyddspaneler som kan bytas ut individuellt. Om en panel blir träffad så bör den bytas ut mot en ny.
 • Öppen rygg, svalare arbetssituation Arbete med högtrycksvatten är fysiskt krävande. WaterArmor's uppbyggnad tillåter omfattande skydd på framsidan av operatören medan den öppna rygg sidan ger ökad luft cirkulation, som ger operatören en svalare arbetssituation.
 • Inbyggda knä skydd för högre komfort TurtleSkin WaterArmor's chaps har inbyggda knäskydd som skyddar knän från både UHP jet strålar och hårda betong ytor.
 • Lättvikts material skyddar utan att trötta ut operatören TurtleSkin's patent för den tätaste vävnaden någonsin med en armerad fiber tillåter att WaterArmor förser er med bästa möjliga skydd samtidigt som utrustningen är lätt och bekväm.
 • Individuella paneler för största möjliga flexibilitet WaterArmor's patenterade material böjer sig efter kroppen medan varje panel rör sig individuellt, detta ger flexibilitet och bästa möjliga komfort.
 • Ytskikt som är lätta att hålla rena Ytter skiktet i WaterArmor skyddsutrustning är tåliga och ger kemisk resistans, och är lätta rengöra med tvål och vatten.

Instruktioner:

VÄST

 • Ta på västen som en T-shirt. Trä armarna genom remmarna, spänn åt.
 • Fäst det vita spännet i det vita fästet vid midjan, spänn åt.
 • Fäst det svarta spännet i det svarta fästet mellan benen, spänn åt.
 • Sätt skulder skydden i en bekväm position.

LÄDERBYXOR

 • Öppna bältet. Sätt chapsen omkring midjan så att spännena är på utsidan av benen, fäst bältes spännet.
 • Justera längden på ben panelerna så att lår och höft skydden överlappar varandra, säkerställ att knä skydden passar över knäna. Fäst det första spännet ovanför knät innan ni justerar skyddspanelerna. Se till att kardborrebanden passar emot varandra.
 • Spänn åt de fem spännena efter benet. Spänn inte åt för hårt, det blir mycket bekvämare om chapsen sitter lite lösare.
 • Kontrollera benlängden. Se till att knä skydden sitter bra. Rör på benen och kontrollera så att skydden sitter bra. Justera kardborre banden och alla remmar en sista gång.

HANDSKYDD

 • Sätt i en handske, som passar er arbetsmiljö.
 • Justera kardborrebanden så att de passar er armlängd.
 • Handskarna kan sedan sitta kvar i skyddet för smidig av och på tagning.

FOTSKYDD

 • Håll skyddet på stöveln; fäst remmen under foten. Remen fästs framför hälen och dras hårt så att den inte hänger ned under stöveln.
 • Sedan fäster man remmarna omkring stöveln så de är spända, men inte så hårt spända att de är obekväma.
 • Använd skydden i tio minuter och kontrollera sedan remmen under stöveln. Om den är lös så spänn den hårdare.

Varning

Läs denna information innan ni använder skyddsplagget. Det kan rädda ditt liv.

WaterArmor Högtrycksskydd

Nivån för WaterArmor högtrycksskydd beror på många olika faktorer så som tryck, flöde, dysans diameter och utformning, avståndet mellan jet strålen och skydds plagget och kontakt tid (den tid som jet strålen träffar plagget). Under extrema omständigheter (väldigt högt tryck, höga flöden, kort avstånd mellan dysa och skyddsplagg och lång kontakt tid) ger inte WaterArmor fullt skydd.

Rikta aldrig en högtrycksstråle mot en person. WaterArmour skyddar inte mot en jet stråle under en längre tid. Plagget är gjort för att minska skadan vid svepande träffar som passerar den skyddade ytan. WaterArmour förhindrar inte alla skador från högtrycks vatten, även om man följer alla föreskrifter.

Om WaterArmour är korrekt använt så minskar det graden av skadorna från svepande högtrycksstrålar (träff tid under 1/2 sek.). Skadans grad beror på vatten trycket, vatten flödet, avstånd från dysa, utformning av dysa och träff tiden. Lågt tryck kan vara farligare eftersom flödet kan vara större.

TurtleSkins paneler är i första hand ett skydd för framsidan av bärarens kropp. Alla andra delar av plagget ger inget skydd mot högtryck. Plagget skyddar inte bäraren mot jetstrålar från sidan, bakifrån, underifrån eller uppifrån.

Kontrollera så att plagget är oskadat före användning. Byt ut plagget om det är skadat, hårt slitet eller om fästena är trasiga.

Utsätt inte plagget för pH värden under 5. 5 eller högre än 8. 5. Skölj omedelbart rent plagget om det utsätts för höga eller låga pH värden.. Tvätta plagget med en mjuka trasa och milda rengöringsmedel. Använd inte blekmedel. Förvara inte plaggen i kemisk miljö.

Det är användarens ansvar att avgöra i vilka situationer som skyddsplaggen skall användas.

Plagget skall användas efter tillverkarens instruktioner. Information är baserad på tekniska data som Warwick, tillverkaren, tror är pålitliga. Informationen ändras allt eftersom man får ny kunskap och erfarenheter.

Warwick ger inga garantier på skyddet i TurtleSkin WaterArmour tar inget ansvar vid skador från högtrycks vatten olyckor. Om bäraren inte läser eller förstår texten i den här informationen kan det resultera i svåra skador eller död i värsta fall.

CE Certified Water Jet EquipmentCE Certified PPE
TurtleSkin WaterArmor personal protective equipment has been CE type approved by Centexbel, Montoyerstraat 24, B-1000 Brussels, Belgium (notified body 0493) according to the directive 89/686/EEC. Certificate number: 00101317. We confirm that each product is identical to the item subjected to the type approval.